Skuteczny handlowiec – warsztaty sprzedażowe

Skuteczny handlowiec – warsztaty sprzedażowe

Termin: 28-29.11.2017 | 12-13.12.2017 | 25-26.01.2018 | 15-16.03.2018 | 12-13.04.2017 | 17-18.05.2018| 5-6.06.2017 |
Liczba godzin:
Cena: 810 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
– Prawidłowe relacje interpersonalne w kontakcie z klientem:

 • Trafne postrzeganie i ocena innych.
 • Etapy kontaktu z klientem- omówienie poszczególnych etapów i umiejętności niezbędnych do ich zrealizowania:
  • Nawiązanie kontaktu z klientem, budowanie prawidłowej relacji.
  • Aktywna komunikacja z klientem: techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji.
  • Budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie.

 – Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem:

 • Pożądane i  niedozwolone zabiegi psychologiczne w kontaktach z klientami?
 • Elastyczność w kontaktach z klientami.
 • Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca.

2. Techniki sprzedaży – zorientowanie na sprzedawcę.
– Sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb:

 • Trafne określenie celów sprzedaży.
 • Trójkąt satysfakcji.
 • Zwroty pro i anty sprzedażowe.
 • Sprzedaż za pomocą języka Cech – Zalet – Korzyści.
 • Metody prezentacji produktu.

3. Techniki sprzedaży – zorientowanie na klienta.
– Istota orientacji marketingowej:

 • Zasady marketingu, istota sprzedaży marketingowej, style sprzedaży.

– Psychologia obsługi klienta:

 • Rozpoznawanie typu klienta.
 • Typologia „trudnych klientów”.
 • Style zachowań klientów.
 • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń.
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami.

4. Skuteczne techniki finalizacji sprzedaży.

 • Technika trybu warunkowego.
 • Technika drobnych alternatyw.
 • Technika połączona.
 • Technika pytań alternatywnych.
 • Technika oparta na zasadzie zgody domniemanej.
 • Metody przywiązania klienta do marki.

zapisy [printfriendly]