Rytmika – ćwiczenia i zabawy

Rytmika – ćwiczenia i zabawy

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1758/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika
Treści kształcenia:
  • Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu  głosowego i orientacji przestrzennej; koordynacja ruchowa
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: