Rozwój zawodowy nauczyciela. Bezpieczeństwo w placówce oświatowej.

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
» Konstruowanie autorskiego programu nauczania 06.06.2017 100 zł
» Pomiar dydaktyczny – ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne 09.05.2017 100 zł
» Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 30.05.2017 90 zł
» Szkoła promująca zdrowie 01.06.2017 80 zł
» Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej 12.06.2017 100 zł
» Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców, dzieci oraz rodziców) NOWOŚĆ! termin do uzgodnienia 110 zł