Rozwój zawodowy nauczyciela. Bezpieczeństwo w placówce oświatowej.