Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1713/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Zapoznanie z zadaniami, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz procedurą uzyskania awansu zawodowego, przygotowanie do opracowania wniosku do awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
Treści kształcenia:
  • Podstawy prawne awansu zawodowego
  • Przygotowanie dokumentów zgodnie z wymogami formalnymi dla każdego etapu awansu zawodowego nauczyciela
  • Wyznaczenie merytorycznych warunków spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego
  • Autoprezentacja dorobku zawodowego i dróg kariery zawodowej
  • Kompetencje nauczyciela mianowanego, dyplomowanego
  • Dobór, sposoby gromadzenia i opracowania dokumentów
 • Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne (charakter prawny i forma aktu nadania stopnia awansu zawodowego)
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: