Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży

Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży

Termin: 30.11.2017| 18. 01. 2018| 08.03.2018| 17.05.2018 Nr szkolenia: 1783/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania i definiowania emocji dziecka
  • Oddziaływania na dziecko / ucznia z pozytywnym skutkiem w sytuacjach trudnych emocji
Treści kształcenia:
  • Uczucia i emocje – czym są, jakie są między nimi podobieństwa i różnice
  • Emocje – mity odnoszące się do nazewnictwa emocji „pozytywnych” i „negatywnych”
  • Złość – jak sobie z nią radzić w konstruktywny sposób
  • Życie emocjonalno–uczuciowe – nazywanie stanów w oparciu o doświadczenia własne
  • Empatia – czy młody człowiek potrafi współodczuwać
  • Czy młody człowiek ma prawo do przeżywania „trudnych” do zaakceptowania przez dorosłych emocji
  • Sposoby pomocy w sytuacjach naładowanych dużym pokładem emocji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]