Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę

Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę

Termin: 9-10.11.1017 | 9-10.01.2018 | 6-7.02.2018 | 6-7.03.2018 | 10-11.04.2018 | 15-16.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 805 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej:

  • Modele komunikacyjne i kanały przekazu.
  • Podstawowe formy i rodzaje sytuacji w komunikacji  werbalnej.
  • Sposoby nawiązywania kontaktu-zasady poprawnej komunikacji.
  • Komunikacja niewerbalna-znaczenie w relacjach interpersonalnych.
  • Znaczenie mowy ciała-analiza przykładów zachowań i sygnałów niewerbalnych.
  • Błędy w komunikacji interpersonalnej.

2. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację – trening zdolności interpersonalnych:

  • Mini wykład: Aktywne słuchanie podstawą udanej rozmowy biznesowej.

3. Podstawowe metody aktywnego słuchania:

  • Parafraza, parafraza z błędem.
  • Dopytywanie.
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie.
  • Podsumowanie.
  • Klaryfikacja.
  • Odzwierciedlenie.

4. Asertywność i negocjacje w kontaktach biznesowych – trening z użyciem video kamery:

  • Mini wykład: Stosowanie technik asertywnych w procesie negocjacji.
  • Podstawowe techniki asertywne: „zdarta płyta”, asertywne odraczanie, pytanie, komunikat „ja”.

5. Rodzaje negocjacji:
a. Negocjacje stanowiskowe a negocjacje oparte na zasadach.
b. Negocjacje miękkie i twarde.
c.  Asertywność w negocjacjach.
6. Łagodzenie stresu w relacjach biznesowych- trening relaksacyjny:

  • Mini wykład: Pojęcie stresu-mechanizm działania, symptomy, pozytywne i negatywne skutki jego oddziaływania.
  • Techniki radzenia sobie ze stresem:
    – ćwiczenia oddechowe – elementy Chi-kungu, jogi, treningu Jacobsona,
    –  szybkie techniki antystresowe do zastosowania w pracy :techniki wizualizacyjne – techniki NLP, Silvy.

7. Podsumowanie: kreatywne rozwiązywanie problemów w firmie:

  • Istota twórczego myślenia – wprowadzenie.
  • Czynniki hamujące i stymulujące twórcze myślenie w organizacjach.
  • Ćwiczenia w grupach: Techniki analizy problemu: Smart, Szkielet Ryby, Analiza Pola Sił.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email

 

Print Friendly, PDF & Email