Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę

Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę

Termin: 9-10.11.1017 | 9-10.01.2018 | 6-7.02.2018 | 6-7.03.2018 | 10-11.04.2018 | 15-16.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 805 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej:

 • Modele komunikacyjne i kanały przekazu.
 • Podstawowe formy i rodzaje sytuacji w komunikacji  werbalnej.
 • Sposoby nawiązywania kontaktu-zasady poprawnej komunikacji.
 • Komunikacja niewerbalna-znaczenie w relacjach interpersonalnych.
 • Znaczenie mowy ciała-analiza przykładów zachowań i sygnałów niewerbalnych.
 • Błędy w komunikacji interpersonalnej.

2. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację – trening zdolności interpersonalnych:

 • Mini wykład: Aktywne słuchanie podstawą udanej rozmowy biznesowej.

3. Podstawowe metody aktywnego słuchania:

 • Parafraza, parafraza z błędem.
 • Dopytywanie.
 • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie.
 • Podsumowanie.
 • Klaryfikacja.
 • Odzwierciedlenie.

4. Asertywność i negocjacje w kontaktach biznesowych – trening z użyciem video kamery:

 • Mini wykład: Stosowanie technik asertywnych w procesie negocjacji.
 • Podstawowe techniki asertywne: „zdarta płyta”, asertywne odraczanie, pytanie, komunikat „ja”.

5. Rodzaje negocjacji:
a. Negocjacje stanowiskowe a negocjacje oparte na zasadach.
b. Negocjacje miękkie i twarde.
c.  Asertywność w negocjacjach.
6. Łagodzenie stresu w relacjach biznesowych- trening relaksacyjny:

 • Mini wykład: Pojęcie stresu-mechanizm działania, symptomy, pozytywne i negatywne skutki jego oddziaływania.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem:
  – ćwiczenia oddechowe – elementy Chi-kungu, jogi, treningu Jacobsona,
  –  szybkie techniki antystresowe do zastosowania w pracy :techniki wizualizacyjne – techniki NLP, Silvy.

7. Podsumowanie: kreatywne rozwiązywanie problemów w firmie:

 • Istota twórczego myślenia – wprowadzenie.
 • Czynniki hamujące i stymulujące twórcze myślenie w organizacjach.
 • Ćwiczenia w grupach: Techniki analizy problemu: Smart, Szkielet Ryby, Analiza Pola Sił.

zapisy [printfriendly]