Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic

Rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic

Termin: 17-18.04.2019| 15-16.05.2019 | 05-06.06.2019
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 240 zł (osoby indywidualne)
480 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
  1. Kwalifikacje a kompetencje
  1. Metody rekrutacji
  1. Oferty pracy
  1. Curriculum Vitae i list motywacyjny
  1. Rozmowa kwalifikacyjna (przygotowanie, trudne pytania, kompetentne odpowiedzi)
  1. Przekaz werbalny i pozawerbalny (typowe gesty, modele pozytywnego odbioru, czego należy unikać)
  1. Zasady autoprezentacji i tworzenia pozytywnego wizerunku
  1. Panowanie nad emocjami i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu – ćwiczenia praktyczne
 1. Zasady oceniania kandydatów (kryteria oceniania, błędy w ocenianiu)
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy
Print Friendly, PDF & Email