Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami

Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami

Termin: 9-10.11.2017 | 11-12.01.2018 | 27-28.03.2018 | 29-30.05.2018 | 21-22.06.2018
Liczba godzin:
Cena: 880 zł netto/os.
Cel szkolenia:
 • poprawa skuteczności komunikacji z klientem,
 • świadome używanie komunikacji niewerbalnej w relacjach z klientami,
 • umiejętność interpretacji zachowań klienta,
 • diagnoza własnego stylu komunikacji,
 • dbałość o własny wizerunek pracowników w relacjach z klientem
Program szkolenia
1. Bariery komunikacyjne w genezie problemów:

 • Modele komunikacyjne i kanały przekazu.
 • Podstawowe formy i rodzaje sytuacji w komunikacji  werbalnej.
 • Sposoby nawiązywania kontaktu-zasady poprawnej komunikacji.
 • Komunikacja niewerbalna – znaczenie w relacjach interpersonalnych.
 • Znaczenie mowy ciała-analiza przykładów zachowań i sygnałów niewerbalnych.
 • Błędy i bariery w komunikacji interpersonalnej.

2. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację- trening zdolności interpersonalnych.
3. Asertywność a elementy prezentacyjne w kontaktach biznesowych- trening z użyciem technik aktorskich:

 • Mini wykład: aktywne słuchanie podstawą udanej rozmowy biznesowej.
 • Podstawowe metody aktywnego słuchania.
 • Parafraza, parafraza z błędem.
 • Dopytywanie.
 • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie.
 • Podsumowanie.
 • Klaryfikacja.
 • Odzwierciedlenie.
 • Mini wykład: Stosowanie technik asertywnych w procesie negocjacji.
 • Podstawowe techniki asertywne: „zdarta płyta”, asertywne odraczanie, pytanie, komunikat „ja”.
 • Rodzaje negocjacji:
  a. Negocjacje stanowiskowe a negocjacje oparte na zasadach.
  b. Negocjacje miękkie i twarde.
  c.  Asertywność w negocjacjach.
 • Umiejętność porozumiewania się z innymi:
  a. Znaczenie komunikacji interpersonalnej.
  b. Na czym polega skuteczne porozumiewanie się.
  c. Skutki złej komunikacji.

4. Kontakt z klientem – komunikacja niewerbalna i werbalna:

 • Umiejętne używanie mowy ciała w różnych sytuacjach życiowych.
 • Tworzenie określonego wizerunku i sprawianie odpowiedniego wrażenia.
 • Sygnały języka ciała.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Postawa ciała.
 • Przekonywanie i perswazja.
 • Wygląd zewnętrzny.

5. Planowanie i przygotowanie spotkania z klientem:

 • Eliminowanie wątpliwości rozmówcy:
  a. Jak radzić sobie z zastrzeżeniami rozmówcy.
  b. Metody przezwyciężania zastrzeżeń.
  c. Wspomaganie klienta w podejmowaniu decyzji.
 • Zamykanie procesu negocjacji:
  a. Proste pytania na koniec.
  b. Techniki finalizowania sprzedaży.
 • Obsługa klienta po sprzedaży:
  a. Sposoby utrzymania relacji z klientem po sprzedaży.
  b. Zmiana relacji z dostawcy na doradcę.
 • Techniki negocjacji i przezwyciężanie sytuacji trudnych w kontakcie z klientem:
  a. Typy negocjacji i kompetencje negocjatora.
  b. Nastawienie rywalizacyjne i kooperacyjne w kontakcie z klientem.
  c. Metody kontroli emocji sprzedawcy i klienta.
  d. Reakcja na emocjonalne zachowanie klienta.
  e. Podstawowe typy tzw. trudnych klientów i radzenie sobie z nimi przyjaznego wizerunku: budowanie relacji i zarządzanie relacjami.

6. Zasady skutecznej autoprezentacji:

 • Definicja pojęcia autoprezentacja.
 • Rodzaje autoprezentacji.
 • Techniki rozpoczęcia wystąpienia.
 • Budowanie interaktywnego przekazu.
 • Znaczenie tego co prezentujemy.
 • Struktura prezentacji- konstrukcja efektywnej prezentacji.
 • Kolejność przekazywanej treści, aby skutecznie oddziaływać na słuchaczy.
 • Poczucie własnej wartości prezentera.
 • Zasady wzbudzania sympatii i budowania pozytywnego wrażenia.
 • Nauka budowania dynamiki w prezentacji.
 • Efekt aureoli i zjawiska modyfikujące nasze postrzeganie rzeczywistości.
 • Werbalny aspekt autoprezentacji – rady językowe.
 • Techniki burzenia barier miedzy prezenterem a publicznością.
 • Znaczenie komunikatów niewerbalnych w autoprezentacji.
 • Znaczenie spójności komunikacji w autoprezentacji.
 • Nauka łatwego nawiązywania kontaktów z rozmówcą.
 • Wykorzystywanie anegdot i poczucia humoru w wystąpieniach.
 • Techniki aktorskie w wystąpieniach.

7. Strategie komunikacji w wystąpieniach publicznych i prezentacji:

 • Własny styl wypowiedzi.
 • Zachowania budzące w ludziach pozytywne emocje i przychylność słuchaczy.
 • Dostosowanie języka do audytorium.
 • Sposoby zakończenia wystąpienia.

zapisy [printfriendly]