RODO W SZKOLE W PRAKTYCE

RODO W SZKOLE W PRAKTYCE

Termin:

15.10.2019| 19.11.2019 |

Nr szkolenia: 1503/O/15/16
Liczba godzin:

3

Cena:

120 zł

Adresaci:

Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice

Forma zajęć:

Wykład

Cele kształcenia:
  • Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad ochrony danych osobowych.

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji w której potrzebna jest zgoda do wykorzystania wizerunku.

  • Poznanie zagrożeń dla infrastruktury i instytucji publicznych i urzędów.

  • Poznanie zasad bezpiecznego wykorzystania sieci.

Treści kształcenia:

1.Monitoring wizyjny w placówce, zasady funkcjonowania.

2.Udostępnienia danych osobowych uczniów, pracowników szkoły podmiotom zewnętrznym, podstawowe zasady z tym związane.

3.Wykorzystanie wizerunku uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników szkoły – kiedy konieczna jest zgoda i praktyczne wskazówki jak ją uzyskać a kiedy zgoda nie jest potrzebna.

4.Konkursy szkolne i międzyszkolne.

5.Wybrane ważne informacje o RODO.

6.Zagrożenia dla infrastruktury, instytucji publicznych i urzędów.

7.Zachowanie ostrożności w sieci.

Miejsce:

Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email