Rekrutacja i selekcja pracowników – zastosowanie efektywnych metod i technik

Rekrutacja i selekcja pracowników – zastosowanie efektywnych metod i technik

Termin: 16-17.11.1017 |16-17.01.2018 | 27-28.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018| 8-9.05.2018 | 5-6.06.2018
Cena: 805 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Efektywne zarządzanie kadrą:

 • Style kierowania – dobór indywidualnego stylu kierowania (kryterium motywacji, umiejętności, itp.)
 • Modele funkcji personalnej i ich konsekwencje w zarządzaniu kadrą.
 • Model sita (filter approach) i kapitału ludzkiego (human capital approach.)
 • Zarządzanie poprzez system polityki personalnej.
 • System kontroli i oceny pracy podwładnych.

2. Proces gospodarowania kadrami:

 • Planowanie zasobów ludzkich.
 • Nabór kandydatów.
 • Rekrutacja i ocena kandydatów.
 • Wprowadzenie do pracy.
 • Rozwój i szkolenia.

3. Analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia personelu:

 • Analiza stanowisk pracy.
 • Opis miejsca pracy.
 • Porządkowanie zadań i wymagań stanowiska pracy.
 • Planowanie obsady stanowisk.
 • Analiza problemów kadrowych.
 • Obliczanie aktualnych potrzeb kadrowych.

4. Dobór i selekcja pracowników:

 • Budowanie profili kompetencji wymaganych na dane stanowisko pracy.
 • Profil idealnego kandydata.
 • Jak zrekrutować i wyselekcjonować właściwych pracowników?
 • Rekrutacja wewnętrzna.
 • Rekrutacja zewnętrzna.
 • Klasyczne sposoby prowadzenia rekrutacji – CV, testy, rozmowa rekrutacyjna.
 • Zastosowanie nowoczesnych metod rekrutacji– elementy Assessment Center (centra oceny), zewnętrzne doradztwo personalne.
 • Rozmowa rekrutacyjna.
 • Werbalna i pozawerbalna ocena kandydatów i wybór właściwego.

5. Nowe orientacje w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi:

 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie talentami.

zapisy [printfriendly]