Psychologia w pracy wychowawczej

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
» Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym 31.05.2017 90 zł
» Przemoc wśród uczniów – Agresji stop! 31.05.2017 95 zł
» Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu 31.05.2017 90 zł
» Podstawy integracji sensorycznej 10.05.2017 90 zł
» Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) 30.05.2017 100 zł
» Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie 30.05.2017 85 zł
» Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne 18.05.2017 85 zł
» Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej 07.06.2017 90 zł
» Kod kolorów w nauczaniu wczesnoszkolnym i szkolnym 13.06.2017 90 zł
» Gry i zabawy integracyjne 30.05.2017 110 zł
» Sztuka motywowania uczniów 28.06.2017 80 zł
» Czym odurza się młodzież. O środkach legalnych i zabronionych 30.05.2017 100 zł
» Trening pamięci z elementami szybkiego czytania 31.05.2017 100 zł