Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Termin: 03.10.2017| 28.11.2017| 11.01.2018| 20.03.2018 Nr szkolenia: 1766/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie koordynowania kompleksowego wsparcia uczniów
Treści kształcenia:
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne SPE? / kim jest uczeń ze SPE?
  • Wskazówki do pracy  z uczniami ze SPE / Charakterystyka uczniów ze SPE
 • Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET):
  • Na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do konstruowania planu działań wspierających i IPET-u?
  • Charakterystyka IPET-u
  • Zasady i wskazówki dotyczące konstruowania IPET-u
  • Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów / omówienie przykładowego IPET-u
 • Szkolny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów:
  • Organizacja pracy zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
  • Kto wchodzi w skład szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów?
  • Zadania zespołu  do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Ewaluacja realizacji programu:
  • Dokumentowanie pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  • Dokonanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów
  • Szukanie pomocy i informacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]