Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Termin: Nr szkolenia: 1766/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie koordynowania kompleksowego wsparcia uczniów
Treści kształcenia:
  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
   • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne SPE? / kim jest uczeń ze SPE?
   • Wskazówki do pracy  z uczniami ze SPE / Charakterystyka uczniów ze SPE
  • Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET):
   • Na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do konstruowania planu działań wspierających i IPET-u?
   • Charakterystyka IPET-u
   • Zasady i wskazówki dotyczące konstruowania IPET-u
   • Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów / omówienie przykładowego IPET-u
  • Szkolny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów:
   • Organizacja pracy zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
   • Kto wchodzi w skład szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów?
   • Zadania zespołu  do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Ewaluacja realizacji programu:
  • Dokumentowanie pracy z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  • Dokonanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów
  • Szukanie pomocy i informacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy


Print Friendly, PDF & Email
Tags: