Programowanie od podstaw – Java

Programowanie od podstaw – Java

Termin: 04-06.06.2019 | 11-13.06.2019 | 18-20.06.2019 | 25-27.06.2019
Liczba godzin: 20 godzin lekcyjnych
Cena: 1200 zł netto/os. w tym: materiały (książka dotycząca programowania JAVA), certyfikat, przerwa kawowa.
Program:
 1. Podstawy teoretyczne: środowisko Javy, instalacja.
 2. Składnia:
 • Rodzaj danych,
 • Tablice,
 • Typy proste i referencyjne.
 1. Programowanie Obiektowe:
 • Modelowanie Obiektowe,
 • Obiekty – tworzenia i referencje. Właściwości obiektów.
 • Klasy,
 • Interfejsy,
 1. Polimorfizm
 • Wyjątki – tworzenie i zarządzanie błędami.
 • ..catch – co to takiego?
 1. Operacje na plikach i danych
 2. Tworzenie programu
 • Okna programu.
 • Czym są zdarzenia. Projektowanie zdarzeń.
 • Budowa interfejsu: pola tekstowe, przyciski, aplety.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email