Konstruowanie autorskiego programu nauczania

Konstruowanie autorskiego programu nauczania

Termin: 20.09.2017 | 25.01.2018 | 06.06.2018 Nr szkolenia: 1715/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci:
  • Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i  wdrożeniem własnego programu
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania autorskiego programu nauczania
  • Opracowanie programu autorskiego i metod jego ewaluacji
Treści kształcenia:
  • Podstawy prawne opracowania i stosowania programów autorskich
  • Rodzaje programów autorskich i ich charakterystyka
  • Struktura programu – dobór treści programowych
  • Wyznaczenie celów programów autorskich na poziomie ogólnym i szczegółowym
  • Kryteria ewaluacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób.)

zapisy [printfriendly]