Prawo w placówce oświatowej, organizacja, zarządzanie, administrowanie

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0

 

» Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole 05.06.2017 90 zł
» Organizacja pracy sekretariatu placówki – archiwizacja dokumentów 07.06.2017 90 zł
» Statut placówki oświatowej 12.05.2017 200 zł
» Prawo oświatowe, kodeks pracy w oświacie, interpretacja przepisów 10.05.2017 95 zł
» Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego 16.05.2017 95 zł
» Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN 31.05.2017 110 zł
» Pozyskiwanie funduszy unijnych do 2020 roku 11.05.2017 120 zł
» Prawa dziecka w placówkach oświatowych 12.06.2017 80 zł