PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016

wpis w: Szkolenia Firmowe | 0

Kraków, 1 – 4 grudnia 2015                                                 Nr 1441/15

Przedmioty regulacji prawa restrukturyzacyjnego

 

1.      Zasada zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutki zawartego układu.

2.      Zasada prowadzenia działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań.

Celem Prawa restrukturyzacyjnego jest ochrona wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowanie praw wierzycieli, co realizują następujące cele regulacji:

a)      zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli;

b)      zapewnienie instrumentalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych;

c)      wprowadzenie zasady subsydiarności postępowań postępowania upadłościowego jako ultimacie ekonomicznego fiaska restrukturyzacyjnego;

d)      zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;

e)      maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości;

f)       realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu przedsiębiorcom”, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych.

 

Program szkolenia

I.                    Rozwiązania szczegółowe według systematyki ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

1.      Przepisy ogólne:

1)      Przepisy wstępne

2)      Podstawy otwarcia postępowania

3)      Plan restrukturyzacyjny

II.                  Sąd i sędzia komisarz

1)      Sąd

2)      Sędzia-komisarz

III.                Nadzorca, zarządca i ich zastępcy

1)      Dłużnik

2)      Wierzyciel

3)      Zgromadzenie wierzycieli

IV.                Uczestnicy postępowania

V.                  Rada wierzycieli

VI.               Układ – obowiązujące zasady

VII.              Układ częściowy

VIII.            Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

IX.                Koszty postępowania restrukturyzacyjnego

X.                  Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego

1)      Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika

2)      Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika

XI.                Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego

XII.              Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

XIII.            Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Prowadzący: LUCJAN KARCZEWSKI – mgr Ekonomiki Produkcji UE w Krakowie. Przewód doktorski – AE. Ekspert – rzeczoznawca w zakresie organizacji i zarządzania TNOiK, konsultant, trener. Trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacji, prawa pracy, oraz zarządzania.

***

Miejsce: Kraków, ul. Św. Filipa 7/8. Zakwaterowanie Hotel Jordan w Krakowie.  Termin; 01-04. 12.2015r.

Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (zwiedzanie podziemi rynku, uroczysta kolacja): 1690 zł (cena nie zawiera VAT).