Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy

Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1703/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe.
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia.
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie z Kodeksem Pracy po nowelizacji – interpretacja przepisów
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela – zastosowanie ich w praktyce
 • Prawa i obowiązki dyrektora placówki, kadry kierowniczej i nauczycieli wynikające z przepisów prawnych i aktów wykonawczych.
Treści kształcenia:
  • Kodeks Pracy i zmiany wynikające z jego nowelizacji
  • Akta prawne – Prawo Oświatowe
  • Interpretacje przepisów zawartych w Prawie Oświatowym i Karcie Nauczyciela
  • Aktualne zmiany w Karcie Nauczyciela
  • Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych
  • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
  • Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarnie; konsekwencje tego postępowania
 • Zadania i kompetencje dyrektora szkoły lub placówki, rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: