Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy

Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy

Termin: 21.09.2017 | 12.12.2017 | 25.01.2018 |10.05.2018 Nr szkolenia: 1703/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe.
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia.
Cele kształcenia:
 • Zapoznanie z Kodeksem Pracy po nowelizacji – interpretacja przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela – zastosowanie ich w praktyce
 • Prawa i obowiązki dyrektora placówki, kadry kierowniczej i nauczycieli wynikające z przepisów prawnych i aktów wykonawczych.
Treści kształcenia:
 • Kodeks Pracy i zmiany wynikające z jego nowelizacji
 • Akta prawne – Prawo Oświatowe
 • Interpretacje przepisów zawartych w Prawie Oświatowym i Karcie Nauczyciela
 • Aktualne zmiany w Karcie Nauczyciela
 • Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
 • Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarnie; konsekwencje tego postępowania
 • Zadania i kompetencje dyrektora szkoły lub placówki, rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]