Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego po 1 września 2017

Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego po 1 września 2017

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1704/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 125 zł
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie.
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium.
Cele kształcenia:
  • Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki oświatowe
Treści kształcenia:
    • Obowiązki i prawa nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego,
    • Odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków
    • Prawa i Obowiązki uczniów
  • Odpowiedzialność uczniów za nieprzestrzeganie obowiązków
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: