Praca z przedszkolakiem

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
» Relaksacyjne metody ruchowo – dotykowe w logopedii i reedukacji 06.06.2017 100 zł
» Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie 08.05.2017 90 zł
» Stymulacja językowa przedszkolaków 12.06.2017 100 zł
» Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych 16.05.2017 100 zł
» Rytmika – ćwiczenia i zabawy 16.05.2017 85 zł
» Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi 12.06.2017 90 zł
» Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci 25.05.2017 85 zł
» Mutyzm – co to jest i jak pracować z dzieckiem mutystycznym 01.06.2017 100 zł
» Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją 7.06.2017
80 zł