Praca edukacyjna z dzieckiem/uczniem zdolnym – trening twórczego myślenia

Praca edukacyjna z dzieckiem/uczniem zdolnym – trening twórczego myślenia

Termin: 11.06.2019 Nr szkolenia: 1724/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i społeczny
 • Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego
Treści kształcenia:
  • Trening twórczego myślenia
  • Rozwój samoświadomości i samooceny dziecka
  • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości
  • Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji
  • Nauka współpracy w zespole i budowania zaufania w grupie
  • Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
 • Ćwiczenie umiejętności rozładowywania napięć i stresów – metody odprężania i relaksacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: