Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1605/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla szkół i placówek oświatowych w ramach Funduszy Europejskich w 2015/16r.
 • Nabycie umiejętności:
  • pisania wniosków o dofinansowanie
  • sposobów realizacji projektów
Treści kształcenia:
  • Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków UE
  • Zasady ubiegania się o unijne środki finansowe – dokumentacja programowa, plany działań, dokumentacja konkursowa
  • Opracowanie koncepcji projektu – generator wniosków, konstruowanie budżetu, ocena i wybór projektu
 • Zarządzanie projektami, dokumentacja, finanse – wnioski o płatność i rozliczenia, archiwizowanie dokumentacji
Miejsce: sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: