Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku

Termin: 01.03.2017 | 11.05.2017 Nr szkolenia: 1605/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla szkół i placówek oświatowych w ramach Funduszy Europejskich w 2015/16r.
  • Nabycie umiejętności:
    • pisania wniosków o dofinansowanie
    • sposobów realizacji projektów
Treści kształcenia:
  • Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków UE
  • Zasady ubiegania się o unijne środki finansowe – dokumentacja programowa, plany działań, dokumentacja konkursowa
  • Opracowanie koncepcji projektu – generator wniosków, konstruowanie budżetu, ocena i wybór projektu
  • Zarządzanie projektami, dokumentacja, finanse – wnioski o płatność i rozliczenia, archiwizowanie dokumentacji
Miejsce: sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]