Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej

Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1745/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 115 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej
Treści kształcenia:
    • Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej
    • Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
    • Rozpoznawanie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
  • Pomoc dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: