Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych

Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych

Termin: 16-17.11.2017 | 18-19.01.2018 | 27-28.02.2018 | 15-16.03.2018 | 17-18.04.2018 | 22-23.05.2018
Liczba godzin:
Cena: 880 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Omówienie Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zdefiniowanie pojęcia pomocy publicznej:

 • przepisy europejskie,
 • wykładnia i orzecznictwo Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2. Zakres, rodzaje i wyłączenia z zakazu pomocy publicznej.
3. Pomoc de minimis.
4. Kontrola udzielania pomocy publicznej przez Komisję Europejską.
5. Udzielanie pomocy publicznej na poziomie krajowym:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

6. Monitorowanie pomocy publicznej, kary za naruszenie obowiązków informacyjnych.
7. Pomoc publiczna a wsparcie z funduszy UE.
8. Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (spółek) komunalnych:

 • czy dokapitalizowanie (środki finansowe lub aporty) spółki kwalifikowane może być jako pomoc publiczna,
 • czy dopłaty do niektórych usług komunalnych (komunikacja zbiorowa, wodociągi i kanalizacja) stanowią pomoc publiczną,
 • zwolnienie od podatków lokalnych (ulgi) lub opłat a pomoc publiczna
 • pożyczki lub gwarancje samorządu a pomoc publiczna,
 • czy rezygnacja z poboru dywidendy może stanowić pomoc publiczną dla spółki komunalnej,
 • nieodpłatne udostępnianie infrastruktury firmie komunalnej (w zarząd lub używanie) a pomoc publiczna,
 • ułatwienia dla działalności spółek komunalnych a pomoc publiczna,
 • polskie i zagraniczne przykłady rozstrzygnięć Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej,
 • inne praktyczne przypadki.

zapisy [printfriendly]