Pisanie wniosków – zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Pisanie wniosków – zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Termin: 6-9.02.2018 | 6-9.03.2018 | 10-13.04.2018| 8-11.05.2018 | 5-8.06.2018
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 280 zł (osoby indywidualne)
560 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
 1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 2. Fundusze strukturalne: programy, priorytety działania.
 3. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy.
 4. Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
 5. Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
 6. Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego oraz cykl realizacji projektu.
 7. Praca nad przygotowaniem projektu.
 8. Konstrukcja wniosku o dofinansowanie.
 9. Elementy biznesplanu.
 10. Konstruowanie budżetu.
 11. Harmonogram projektu oraz realizacja projektu w czasie.
 12. Najczęściej popełniane błędy.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy [printfriendly]