Pisanie wniosków – zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Pisanie wniosków – zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Termin: 15-18.04.2019| 6-9.05.2019 | 10-13.06.2019
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 280 zł (osoby indywidualne)
560 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
  1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
  1. Fundusze strukturalne: programy, priorytety działania.
  1. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy.
  1. Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
  1. Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
  1. Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego oraz cykl realizacji projektu.
  1. Praca nad przygotowaniem projektu.
  1. Konstrukcja wniosku o dofinansowanie.
  1. Elementy biznesplanu.
  1. Konstruowanie budżetu.
  1. Harmonogram projektu oraz realizacja projektu w czasie.
 1. Najczęściej popełniane błędy.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy
Print Friendly, PDF & Email