Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela

Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela

Termin: 30.10.2018 | 21.11.2018 | 27.02.2019  |  14.05.2019 | Nr szkolenia: 1723/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego
Treści kształcenia:
  • Metody pracy ułatwiające adaptację dzieci do nowego środowiska
  • Zabawy i gry integracyjne ułatwiające dziecku wkroczenie w nowe środowisko
  • Przedszkolne przyzwyczajenia dzieci w zderzeniu ze szkołą
  • Obserwacja klasy w celu zdiagnozowania potencjalnych trudności dzieci
  • Charakterystyka rozwojowa dzieci z klas I
  • Zakres umiejętności i wiedzy pierwszaków według podstawy programowej
  • Pobudzanie zdolności poznawczych dzieci w klasach I – metody
  • Szkoła przyjazna pierwszakom
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email

 

Print Friendly, PDF & Email