Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie

Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie

Termin: 28.11.2018| 27.02.2019| 29.05.2019 Nr szkolenia: 1746/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 135 zł
Adresaci: Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy świetlic
Forma zajęć: Ćwiczenia, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Rozpoznawanie przyczyn zaburzeń w zachowaniu uczniów
  • Sposoby diagnozowania zaburzeń
 • Przygotowanie do organizacji profilaktyki I i II rzędu na terenie szkoły
Treści kształcenia:
  • Definicje patologii społecznej, klasyfikacje i objawy
  • Uzależnienia społeczne, psychiczne oraz współuzależnienia
  • Przyczyny niedostosowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania progów  szkolnych
  • Diagnozowanie niedostosowania społecznego
  • Trzy poziomy profilaktyki: cele, zadania i organizacja
 • Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: