Zajęcia plastyczne – grafika w zasięgu, techniki decoupage’u

Termin: 15.03.2017 ¦16.05.2017 Nr szkolenia: 1633/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 125 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń)
Adresaci: Nauczyciele, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności dokonywania wyborów wykonania grafiki oraz  wyborów  technik pokrewnych
Treści kształcenia:
  • Techniki graficzne, warsztat i możliwości druku w każdych warunkach (również w kolorze)
  • Metody pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach plastycznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy