Dziecko depresyjne i lękowe – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne

Termin: 23.01.2017 | 16.03.2017 | 8.06.2017 Nr szkolenia: 1680/O/16/17
Liczba godzin: 3
Cena: 90 zł
Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, oraz zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy z dzieckiem przejawiającym dany problem
Treści kształcenia:
  • Charakterystyka problematyki związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
  • Różnice pomiędzy zmianami występującymi w  naturalnym rozwoju dziecka, a  zachowaniami  zaburzonymi
  • Objawy lękowe, depresyjne w okresie dojrzewania
  • Myśli samobójcze, próby samobójcze – kiedy i jak reagować
  • Dziecko z problemem w domu rodzinnym, w szkole, w placówce – funkcjonowanie, zmiany w zachowaniu
  • Możliwości oddziaływania wychowawczego – do jakiego momentu stosować, kiedy poprosić o pomoc  specjalisty
  • Terapia dziecka – na jaką zdecydować się formę
  • Współpraca rodziny, szkoły, placówki ze specjalistami, placówkami terapeutycznymi
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy