Studia podyplomowe

EDYCJA 2017

REKRUTACJA  TRWA!

PROMOCJA  !!!

NA WYBRANE KIERUNKI DO 15 LIPCA

Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł.
» Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie  – nowy kierunek wrzesień 2017 4500 zł
35
00 zł
» Wychowanie fizyczne – nowy kierunek wrzesień 2017 2900 zł
19
00 zł
» Historia – nowy kierunek wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Geografia – nowy kierunek wrzesień 2017 3000 zł
2000 zł
» Przygotowanie pedagogiczne wrzesień 2017
3000 zł
2000 zł
» Organizacja i zarządzanie oświatą wrzesień 2017 2800 zł
18
00 zł
» Surdopedagogika wrzesień 2017 2900 zł
1900 zł
» Tyflopedagogika wrzesień 2017 2900 zł
1900 zł
» Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wrzesień 2017 3200 zł
» Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej wrzesień 2017 3300
2300 zł
» Diagnoza i terapia psychopedagogiczna wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Logopedia wrzesień 2017 5600 zł
» Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wrzesień 2017 3400 zł
» Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa wrzesień 2017 2800 zł
1800 zł
» Plastyka, wiedza o kulturze – organizacja zajęć artystycznych wrzesień 2017 3000 zł
2000 zł
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Informatyka i technologia informacyjna wrzesień 2017 3400 zł
» Biologia – nowy kierunek wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu wrzesień 2017 3400 zł
2400 zł
» Resocjalizacja i socjoterapia wrzesień 2017 3000 zł
2000 zł
» Biologia i geografia dla nauczycieli – nowy kierunek wrzesień 2017 4500 zł
» Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener wrzesień 2017 4500 zł
4200 zł