Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją

Termin: 29.03.2017 | 7.06.2017 Nr szkolenia: 1660/O/16/17
Liczba godzin: 3
Cena: 80 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli
Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na kolejnych etapach jego rozwoju i stymulowaniu w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów tego rozwoju
Treści kształcenia:
  • Przedstawienie sylwetki psychicznej dziecka od 3 do 6 roku życia
  • Przedszkolak moczący się
  • Przedszkolak nadpobudliwy
  • Przedszkolak zacinający się
  • Wprowadzenie w Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Wprowadzenie w praktykę programu rozwijającego percepcję wzrokową M. Frosting: Wzory i Obrazki
  • Wprowadzenie w praktykę ćwiczeń M. Tymichowej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy