Konstruowanie autorskiego programu nauczania

Termin: 25.01.2017 | 06.06.2017 Nr szkolenia: 1612/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci:
  • Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i  wdrożeniem własnego programu
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności konstruowania programu według metodologii
  • Opracowanie struktury programu wynikającego z podstawy programowej
  • Opracowanie kryteriów ewaluacji programu
Treści kształcenia:
  • Podstawy prawne opracowania i stosowania programów autorskich
  • Metodologia konstruowania programu autorskiego
  • Struktura programu – dobór treści do programu
  • Wyznaczenie celów na poziomie ogólnym i szczegółowym w programach
  • Warunki i kryteria ewaluacji i modyfikacji programów
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób.)

zapisy