Praca z dzieckiem zdolnym – trening twórczego myślenia

Termin: 09.11.2016 | 22.03.2017 | 08.06.2017 Nr szkolenia: 1621/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 95 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i społeczny
  • Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego
Treści kształcenia:
  • Trening twórczego myślenia
  • Rozwój samoświadomości i samooceny dziecka
  • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości
  • Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji
  • Nauka współpracy w zespole i budowania zaufania w grupie
  • Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
  • Ćwiczenie umiejętności rozładowywania napięć i stresów – metody odprężania i relaksacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy