Plastyka – nietypowe techniki

Termin: 06.03.2017 | 29.05.2017 Nr szkolenia: 1632/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń)
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych, terapeuci
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej
  • Wyposażenie w umiejętności zorganizowania warsztatu plastycznego i warsztatu pracy w każdych warunkach
  • przygotowanie do tworzenia własnych projektów
Treści kształcenia:
  • Wskazówki jak zorganizować warsztat plastyczny i warsztat pracy
  • Poznanie nowych możliwości zastosowania znanych i  nietypowych materiałów plastycznych, również z uwzględnieniem elementów innych dziedzin jak: teatr, muzyka oraz tradycja (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc)
  • Wzbogacenie własnego warsztatu i świadomości plastycznej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy