Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin: pierwszy tydzień każdego miesiąca; cały rok  Nr szkolenia: 1595/O/16/17
Liczba godzin: 10
Cena: 125 zł
Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
Forma zajęć: kurs instruktażowy.
Cele kształcenia: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii letnich
Treści kształcenia:
  • planowanie pracy wychowawczej,
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadra pedagogiczną oraz z personelem administracyjno- obsługowym, elementy zarządzania,
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku-obowiązujące przepisy.
Miejsce: Sale wykładowe ODU ‘’Centrum IB’’ Sp. z o.o., ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków (na indywidualne zamówienia możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku zgodnie z wymogami MEN.