Kod kolorów w nauczaniu

Termin: 23.03.2017 | 13.06.2017 Nr szkolenia: 1651/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 90 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji
  • Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania
Treści kształcenia:
  • Język kolorów
  • Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi
  • Określenie własnego typu osobowości
  • Motywy w kolorach osobowości
  • Kolory w relacjach międzyludzkich
  • Wykorzystanie kodu kolorów w pracy nauczyciela
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy