Alternatywne zajęcia pozalekcyjne

Alternatywne zajęcia pozalekcyjne

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1503/O/15/16
Liczba godzin: 4
Cena: 90 zł
Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań
Treści kształcenia:
    • Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych
    • Organizowanie czasu wolnego uczniów
    • Gry, zabawy, konkursy
  • Niekonwencjonalne sposoby spędzania czasu
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: