Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów

Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1623/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 90 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania osiągnięć ucznia
Treści kształcenia:
    • Funkcje ocen w nauczaniu – uczeniu się/procesie edukacyjnym
    • Kryteria formułowania oceny szkolnej
    • Przedmiot oceny szkolnej i jego znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia
    • Ocenianie sumujące i ocenianie kształtujące,
  • Przedmiotowy a wewnątrzszkolny system ocen
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy


Print Friendly, PDF & Email
Tags: