NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU

NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: marzec 2019 r. – styczeń 2020 r., październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.,

 

NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU

Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2900 zł

Cena regularna: 3400 zł

Cel:
Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej.

Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się, a także poznać zasady planowania zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki, którzy dążą do doskonalenia swojego warsztatu pracy o nowe metody (m.in.tutoringu i mentoringu).
Treść kształcenia:

 • Neurodydaktyka-podstawy
 • Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów z elementami psychologii poznawczej
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Terapia biofeedback
 • Procesy pamięciowe a różnorodność i zmiana
 • Wykorzystanie materiałów z internetu do realizacji celów z podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Edukacja spersonalizowana-założenia i metody
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
 • Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
 • Podstawy mentoringu i proces mentorski w edukacji
 • Warsztat pracy tutora
 • Warsztat pracy mentora
 • Trening interpersonalny

 

Łączna liczba godzin:

2 semestry, 180 godzin dydaktycznych

 

 


Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email