Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu

Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1755/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z  dziedziny neurobiologii i kognitywistyki
 • Zapoznanie z zasadami efektywnego – przyjaznego mózgowi – uczenia się
Treści kształcenia:
  • Prezentacja wyników badań z zakresu neuronauki
  • Funkcje poznawczwe człowieka żyjącego w XXI wieku
  • Wykorzystanie wiedzy naukowej w procesie planowania edukacji
  • Metody efektywnego uczenia się
  • Mnemotechniki – szybkie zapamiętywanie
 • Podstawy szybkiego czytania – emocje, a uczenie się
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: