Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca

Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca

Termin: 08.04.2019 Nr szkolenia: 1731/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie
  • Tworzenie programu i planu wychowawczego klasy
 • Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji
Treści kształcenia:
  • Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy
  • Zasady tworzenia programu i planu wychowawczego klasy
  • Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
  • Wychowawca klasy – spotkanie nauczycieli z rodzicami
 • Dialog nauczycieli z rodzicami – spotkanie rady pedagogicznej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: