Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych

Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych

Termin: 04.10.2017 | 15.12.2017| 16.01.2018| 03.04.2018 Nr szkolenia: 1733/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp.
Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia, prezentacja
Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wybrania najlepszych narzędzi komunikacyjnych do autoprezentacji
Treści kształcenia:
  • Autoprezentacja – jak wybrać najlepszy wizerunek
  • Body language – język ciała
  • Narzędzia komunikacyjne
  • Technika mówienia (z elementami emisji głosu)
  • Autoprezentacja werbalna i niewerbalna
  • Stres w wystąpieniach publicznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]