Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych

Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych

Termin: 9-10.11.2017 | 11-12.01.2018 | 6-7.02.2018 | 8-9.03.2018 | 10-11.04.2018 | 15-16.05.2018
Liczba godzin:
Cena: 890 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Przepisy prawa pracy dla pracowników samorządowych – zmiany i aktualny stan.2. Ustawa o pracownikach samorządowych i jej praktyczne stosowanie.3. Nabór urzędników samorządowych i podnoszenie kwalifikacji po zmianach przepisów.4.Sekretarz w urzędzie: status prawny, zakres obowiązków, wymogi kwalifikacyjne.5. Doradcy i asystenci: status prawny, zadania, wymogi kwalifikacyjne.6. Ustawowe skutki prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
7. Wymóg niekaralności pracowników samorządowych.
8. Wolne stanowisko urzędnicze – nowe definiowanie.
9. Służba przygotowawcza – organizowanie i przeprowadzanie.
10. Awans wewnętrzny – nowe regulacje i zasady awans wewnętrznego.
11. Wynagradzanie pracowników samorządowych po zmianach.
12. Zmiany w samorządowych przepisach ustrojowych.

zapisy [printfriendly]