Muzyka w terapii logopedycznej

Muzyka w terapii logopedycznej

Termin: 13.12.2018| 21.03.2019| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1776/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej
 • Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej
Treści kształcenia:
 • Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem,
 • Założenia programowe logorytmiki,
 • Treści i formy zajęć logorytmicznych:
  • Stymulacja ruchu dziecka / ucznia z muzyką / ćwiczenia oddechowe
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
  • Mowa ekspresyjna z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym
  • Ćwiczenia grafomotoryczne / śpiew / zabawy z rekwizytami
 • MUZYKA, TANIEC, OBRAZ – czyli zabawy wszystkich zmysłów – scenariusze zajęć
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy

 

Print Friendly, PDF & Email