Muzyka w terapii logopedycznej

Muzyka w terapii logopedycznej

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1776/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 125 zł
Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej
 • Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej
Treści kształcenia:
  • Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem,
  • Założenia programowe logorytmiki,
  • Treści i formy zajęć logorytmicznych:
   • Stymulacja ruchu dziecka / ucznia z muzyką / ćwiczenia oddechowe
   • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
   • Mowa ekspresyjna z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym
   • Ćwiczenia grafomotoryczne / śpiew / zabawy z rekwizytami
 • MUZYKA, TANIEC, OBRAZ – czyli zabawy wszystkich zmysłów – scenariusze zajęć
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: