MS Excel w pracy nauczyciela

MS Excel w pracy nauczyciela

Termin:  02.04.2019 Nr szkolenia: 1732/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 125 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela
Treści kształcenia:
  • Funkcje tekstowe, daty, czasu itd.
  • Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami
  • Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
  • Sortowanie danych
  • Zaawansowane opcje wydruku
  • Funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI)
 • Funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: