Emisja i higiena głosu – warsztaty

Emisja i higiena głosu – warsztaty

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1726/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 120 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, inne osoby pracujące intensywnie głosem – instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają problemy związane ze swoim głosem
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Poznanie zasad prawidłowego korzystania z  głosu, nabycie umiejętności rozpoznawania własnych możliwości posługiwania się głosem i uświadomienie własnych błędów w przemówieniu
 • Umożliwienie każdemu, pod kontrolą instruktora, skorzystanie z nowych możliwości posługiwania się głosem
Treści kształcenia:
  • Przekazanie informacji na temat budowy aparatu mowy
  • Co powoduje, że mamy kłopoty z głosem?
  • Oddychanie i jego znaczenie dla naszego głosu
  • Pomaganie głosowi poprzez prawidłowe oddychanie
  • Znaczenie rezonatorów i poznanie sposobów wykorzystywania rezonatorów czaszkowych
  • Uświadomienie każdej osobie, w jaki sposób posługuje się poszczególnymi rezonatorami
  • Poznanie ćwiczeń, które umożliwiają świadome korzystanie z różnych rezonatorów
  • Dobieranie ćwiczeń mimicznych i oddechowych do indywidualnych potrzeb uczestnika zajęć
  • Jak mówić by zainteresować innych
  • Rola postawy ciała w tworzeniu wizerunku publicznego
  • Wymagania komunikacyjne związane z prezentacją tekstów
  • Zagospodarowywanie przestrzeni w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Intonacyjne aspekty istotne przy prezentacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: