Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)

Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1756/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 105 zł
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
    • Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi
  • Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)
Treści kształcenia:
    • Przedstawianie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych, piktogramy
    • Tworzenie „map myśli”
    • Ćwiczenia na podniesienie poziomu: wyobraźni, koncentracji i kojarzenia
  • Wzmocnienie i skrócenie czasu na zapamiętanie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: