Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej

Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1717/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 105 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:

Nabycie umiejętności:

  • Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi
 • Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia
Treści kształcenia:
  • Zalety i wady metody projektu w pracy z uczniami
  • Podział projektów ze względu na różne kryteria / Etapy pracy metodą projektów
  • Rola konsultacji dla uczniów pracujących metodą projektów
  • Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy uczniów
  • Przygotowanie prezentacji efektów pracy uczniów
  • Dokumentowanie działań podejmowanych w czasie realizacji przez uczniów
 • Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy szkoły i doskonaleniu współpracy nauczycieli
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: