Logopedia na wesoło

Logopedia na wesoło

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1775/O/18/19
Liczba godzin: 3
Cena: 125 zł
Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Sposoby pobudzania aktywności dzieci do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad poprawną wymową
Treści kształcenia:
  • Organizacja zespołów korekcyjnych i  pracy indywidualnej dla dzieci z  opóźnionym rozwojem mowy  i zaburzeniami mowy
  • Metody stosowane w ćwiczeniach korekcyjnych
  • Zasady dydaktyczne w pracy logopedycznej
  • Współpraca z rodzicami
  • Dojrzałość szkolna
  • Stymulacja mowy każdego dnia – profilaktyka prac
  • „Logopedia na wesoło” – zbiór ćwiczeń, zajęć i  zabaw do pracy profilaktycznej, wyrównawczej i korekcyjnej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email


Print Friendly, PDF & Email
Tags: