Trener wewnętrzny – train the trainer

Trener wewnętrzny – train the trainer

Termin: 16-19.04.2019| 21-24.05.2019|
Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych
Cena: 952 zł (osoby indywidualne)
1100 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia
    • nawiązywanie relacji trenerskiej,
    • doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka),
    • Budowanie relacji z grupą:
   • trener jako lider i jako moderator grupy.
  1. Tworzenie swojego wizerunku jako trenera:
    • odkrywanie autentycznego i stabilnego „ja” w grupie,
    • wypracowywanie i utrwalanie własnego stylu pracy,
    • zabiegi autoprezentacyjne,
   • komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z ciałem, emisja głosu.
  1. Strategie oddziaływania na grupę:
    • techniki wywierania wpływu,
    • moderowanie procesu grupowego,
    • wzmacnianie zachowań pożądanych,
   • konstruktywne wykorzystywanie konfliktów.
  1. Wykorzystanie procesu grupowego:
    • rozwój grupy i dynamika procesu grupowego,
    • struktura grupy i rodzaje ról,
   • opór, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
  1. Diagnoza potrzeb grupy:
    • identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potencjałów rozwojowych,
    • przewidywanie potencjalnych przeszkód rozwojowych,
   • diagnoza ról grupowych i wynikających z nich komplikacji.
  1. Metodologia szkoleń:
    • metody i techniki szkoleniowe,
    • przekaz multimedialny i alternatywne formy nauczania,
   • interaktywność pracy trenera.
 1. Projektowanie programów szkoleń:
   • metody konstruowania szkoleń, przygotowywanie narzędzi,
   • koordynacja cele – metody – środki – czas,
  • ewaluacja szkoleń.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email