KURS TRENERSKI – TRAIN THE TRAINER DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPECJALISTÓW

wpis w: Szkolenia Firmowe | 0

Zakopane, 7 – 10 grudnia 2015 (I Etap)                          Nr 1444/15

Ramowy program kursu:

I.                   Budowanie relacji z grupą:

·         nawiązywanie relacji trenerskiej,

·         doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza, klaryfikacja, konstruktywna krytyka),

·         trener jako lider i jako moderator grupy.

II.                Tworzenie swojego wizerunku jako trenera:

·         odkrywanie autentycznego i stabilnego „ja” w grupie,

·         wypracowywanie i utrwalanie własnego stylu pracy,

·         zabiegi autoprezentacyjne,

·         komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z ciałem, emisja głosu.

III.             Strategie oddziaływania na grupę:

·         techniki wywierania wpływu,

·         moderowanie procesu grupowego,

·         wzmacnianie zachowań pożądanych,

·         konstruktywne wykorzystywanie konfliktów.

 

IV.              Wykorzystanie procesu grupowego:·         rozwój grupy i dynamika procesu grupowego,

·         struktura grupy i rodzaje ról,

·         opór, przeniesienie i przeciwprzeniesienie.

V.                 Diagnoza potrzeb grupy:

·         identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potencjałów rozwojowych,

·         przewidywanie potencjalnych przeszkód rozwojowych,

·         diagnoza ról grupowych i wynikających z nich komplikacji.

 

VI.              Metodologia szkoleń:

·         metody i techniki szkoleniowe,

·         przekaz multimedialny i alternatywne formy nauczania,

·         interaktywność pracy trenera.

 

VII.           Projektowanie programów szkoleń:

·         metody konstruowania szkoleń, przygotowywanie narzędzi,

·         koordynacja cele – metody – środki – czas,

·         ewaluacja szkoleń.

Prowadzący:

IRENEUSZ BIELA – trener w zakresie; pedagogiki, doskonalenia technik zarządzania, treningów grupowych, nowoczesnych form przekazu, z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym i szkoleniowym.

EWELINA BOROŃ – trener w zakresie organizacji i zarządzania, procesów grupowych, marketingu, kreatywności w biznesie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

***

Miejsce: Zakopane, Hotel „Patria” ul. Stefana Żeromskiego 12

Termin; 07-10. 12.2015r.

Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (uroczysta kolacja, wycieczka): 1660 zł (cena nie zawiera VAT).

 

Udział w II etapie pozwoli otrzymać certyfikat TRENERA WEWNĘTRZNEGO.

Termin etapu II do ustalenia z uczestnikami kursu.